Gaśnica w samochodzie

Prawo mówi jasno i wyraźnie – w każdym samochodzie musi znajdować się gaśnica. Ale ten czy przepis jest potrzebny? Kierowcy są sceptyczni i negatywnie nastawieni do takiego wyposażenia, lecz wizja mandatu skutecznie to zmienia – za brak gaśnicy można otrzymać mandat od 50 do 500 zł.

Wielu kierowców twierdzi, że przepis nakazujący posiadanie gaśnicy jest tylko wymysłem producentów i serwisantów sprzętu gaśniczego. Kierowcy argumentują swoje poglądy powołują się na liczne historie wypadków, gdzie kierowcy lub świadkowie nie byli w stanie użyć gaśnicy z powodu wybuchu samochodu. Strażacy potwierdzają, że standardowa, kilogramowa gaśnica nie zawsze zdaje egzamin, a gdy płomień się rozprzestrzeni i tak potrzebna jest interwencja Straży Pożarnej.

Zdarza się, że wielu kierowców nie wie jak użyć gaśnicy, a jeżeli już zmusza ich do tego stresująca sytuacja, zupełnie o tym zapominają. Takie problemy często wynikają z tego, iż kupujemy przypadkowy sprzęt. Gaśnica drugiego typu kupowana zazwyczaj w supermarketach lub na stacjach paliw nie jest od razu gotowa do użytku. Po wyciągnięciu zawleczki należy w czasie 1 sekundy wciskać spust, następnie odczekać jeszcze 2 lub 3 sekundy na uwolnienie się gazu. Rezultat jest taki, że tylko część gazu zostaje właściwie wykorzystana, a to bardzo obniża sprawność gaśnicy.

Prawo o ruchu drogowym jasno określa, iż gaśnica powinna:

  • być sprawna
  • być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu
  • mieć pojemność min 1 kg
  • przechodzić coroczne badania techniczne
  • mieć aktualną homologację

Pamiętajmy, że policja ma prawo wystawić nam mandat, jeżeli gaśnica znajduje się w miejscu trudno dostępnym, np. w bagażniku.

Gaśnica to jeden z podstawowych sprzętów, które stanowią niezbędne wyposażenie samochodu, ale przede wszystkim mogą uratować życie i należy o tym pamiętać.   Możemy nieustannie dyskutować nad koniecznością jej posiadania i przytaczać wiele argumentów, lecz skoro polskie przepisy tego wymagają, zadbajmy o to, aby gaśnica była sprawna i użyteczna. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać.